Waarschuwingsseinen
wisselfoto

>  Terug naar het menu  <Laatste update: 29-09-2019

Door het bezoeken van
deze website gaat u
akkoord met de
disclaimer

Een waarschuwingssein informeert de bestuurder over de stand van het volgende sein, maar geeft geen informatie over het al dan niet vrij zijn van het spoor tussen het waarschuwingssein en het volgende sein. Ze kunnen zowel gebruikt worden voor hoofdseinen als voor permissieve seinen (blokseinen). Een waarschuwingssein kan geen "Stop" tonen.


Waarschuwingsseinen hebben een gele ronde plaat. Waarschuwingsseinen op tegenspoor knipperen en hebben op hun gele plaat vier zwarte lijnen.


Lijn 24 te Glons

Uitzonderingen
Bij het naderen van de aftakking "Visé haute", aan "Visé basis" staat een waarschuwingssein vlak voor een T-splitsing. Afhankelijk van de stand van de wissel duidt het waarschuwingssein de stand aan van verschillende seinen.


De volgende foto's illustreren de situatie.


Het afstandssein aan de wissel Een trein in de richting van Hasselt rijdt over de wissel